Rekrutacja do projektu STAŻE

Rekrutacja do projektu STAŻE

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uwzględniając ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie śląskim rekrutacja do projektu w MODULE STAŻE na kierunku KOSMETOLOGIA będzie wstrzymana do odwołania.

https://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11528-komunikat-nr-4-2020-rektora-sum-w-katowicach

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA do MODUŁU 3. dot.

Studentów/studentek kierunku Kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu pt.: „Zintegrowane Programy Uczelni SUM” realizowanego
w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Osoba do kontaktu:

mgr Karolina Nożownik
knozownik@sum.edu.pl
(+48 32) 364 1129
(+48 32) 364 1134

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

ul. Jedności 8, 41 - 200 Sosnowiec

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

Kierunek Kosmetologia: student/studentka II roku studiów I stopnia, student/studentka II roku studiów II stopnia.

Jednocześnie w projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które równocześnie korzystają z Programu Erasmus Plus+.

Bardzo proszę o zapoznanie się z pełna treścią Regulaminu Rekrutacji dostępnego poniżej:

1. Regulamin Rekrutacji w projekcie

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić następujące załaczniki:

1. Formularz przystąpienia do projektu 

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie Uczestnika projektu 

4. Kwalifikowalność Uczestnika do projektu

5. Oświadczenie Uczestnika projektu w sprawie braku powiązań