Rekrutacja do projektu Podnoszenie Kompetencji

Kierunek Pielęgniarstwo

UWAGA !!!  REKRUTACJA

 

W dniu 02 lipca 2020 r. rozpoczął się nabór uczestników zajęć warsztatowych z obszaru kompetencji komunikacyjnych w relacji pięlęgniarka-pacjent, pielegniarka-rodzina/opiekunowie pacjenta/praca w zespole interdyscyplinarnym.

Zajęcia będą odbywały się w formie zdlanej od dnia 15 lipca 2020 r. (w grupach maksymalnie 30 osobowych).

Dokładne terminy szkoleń, zostaną zamieszczone na niniejszej stronie.

Link aktywacyjny do platformy e-learningowej zostanie przesłany do uczestnika, na adres mailowy wskazany w formularzy zgłoszeniowym.

Osoby chętne do udziału w zajęciach warsztatowych proszone są o przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i kontakt mailowy z Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.

Przwidywana liczba uczestników 90 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA do MODUŁU 2. dot.

Studentów/studentek kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu pt.: „Zintegrowane Programy Uczelni SUM” realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Duda

kaduda@sum.edu.pl 

(+48 32) 208 8573 

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

ul. Medyków 12, Katowice 40 - 752

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

Kierunek Pielęgniarstwo: student/studentka 4 ostatnich semestrów studiów I i II st. studiów stacjonarnych.

Bardzo proszę o zapoznanie się z pełna treścią Regulaminu Rekrutacji dostępnego poniżej:

1. Regulamin Rekrutacji w projekcie

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić następujące załaczniki:

1. Formularz przystąpienia do projektu 

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie Uczestnika projektu 

4. Kwalifikowalność Uczestnika do projektu

 

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uwzględniając ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie śląskim rekrutacja do projektu na kierunku PIELĘGNIARSTWO (MODUŁ Kompetencje- wizyty studyjene oraz zadania praktyczne z obszaru kompetencji) będzie wstrzymana do odwołania.

https://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11528-komunikat-nr-4-2020-rektora-sum-w-katowicach