Rekrutacja do projektu Podnoszenie Kompetencji

Kierunek Pielęgniarstwo

NA CHWILĘ OBECNĄ REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA do MODUŁU 2. dot.

Studentów/studentek kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu pt.: „Zintegrowane Programy Uczelni SUM” realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Duda

kaduda@sum.edu.pl 

(+48 32) 208 8573 

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

ul. Medyków 12, Katowice 40 - 752

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

Kierunek Pielęgniarstwo: student/studentka 4 ostatnich semestrów studiów I i II st. studiów stacjonarnych.

Bardzo proszę o zapoznanie się z pełną treścią Regulaminu Rekrutacji dostępnego poniżej:

1. Regulamin Rekrutacji w projekcie

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić następujące załączniki:

1. Formularz przystąpienia do projektu 

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie Uczestnika projektu 

4. Kwalifikowalność Uczestnika do projektu