Wyniki Rekrutacji

Wyniki Rekrutacji

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonej rekrutacji do projektu do modułu STAŻE:

LISTA RANKINGOWA

do projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM”

LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA I stopień, rok II

LP.

Nr albumu

Czy spełnia kryteria formalne (TAK/NIE)

Czy spełnia kryteria merytoryczne (TAK/NIE)

Liczba przyznanych punktów

Wynik kwalifikacji zgłoszenie

(zakwalifikowane/niezakwalifikowane do projektu)

 

1.

74881

TAK

TAK

5

Zakwalifikowane

2.

74888

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

3.

74890

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

4.

74905

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

5.

74921

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

6.

74889

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

7.

74896

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

8.

74884

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

9.

74914

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

10.

74891

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

11.

74908

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

12.

74887

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

13.

75364

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

14.

75231

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

15.

75226

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

16.

74898

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

17.

71162

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

18.

74289

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

19.

74917

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

20.

74913

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

21.

74923

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

22.

75360

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

23.

75227

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

24.

71278

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

25.

74910

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

26.

76170

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

27.

74924

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

28.

74897

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

Razem:

28 osób

Zakwalifikowanych do projektu.

 

 

 

LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II stopień, rok II

LP.

Nr albumu

Czy spełnia kryteria formalne (TAK/NIE)

Czy spełnia kryteria merytoryczne (TAK/NIE)

Liczba przyznanych punktów

Wynik kwalifikacji zgłoszenie

(zakwalifikowane/niezakwalifikowane do projektu)

 

1.

65630

TAK

TAK

5

Zakwalifikowane

2.

65602

TAK

TAK

5

Zakwalifikowane

3.

65607

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

4.

65650

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

5.

65645

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

6.

65644

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

7.

65627

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

8.

65629

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

9.

65608

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

10.

63170

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

Razem:

10 osób

Zakwalifikowanych do projektu.

 

 

 

LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II stopień, rok I

LP.

Nr albumu

Czy spełnia kryteria formalne (TAK/NIE)

Czy spełnia kryteria merytoryczne (TAK/NIE)

Liczba przyznanych punktów

Wynik kwalifikacji zgłoszenie

(zakwalifikowane/niezakwalifikowane do projektu)

 

1.

67951

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

2.

67972

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

3.

69292

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

4.

67949

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

5.

69295

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

6.

67965

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

Razem:

6 osób

Zakwalifikowanych do projektu.