Placówki, w których odbywać się będą staże

Kierunek Kosmetologia

Zawarto umowy pomiędzy SUM a:

1. Uzdrowiskiem Goczałkowice –Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice –Zdrój , REGON: 000 291 888, NIP: 638 181 11 34, KRS: 0000527775, planowana liczba osób, które odbędą staż w placówce: 8.

2. „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry posiadającym nr REGON: 000 291 701, nr NIP: 645 000 93 46, nr KRS: 0000031621, planowana liczba osób, które odbędą staż w placówce: 8.

3. Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2, 41-200 Sosnowiec posiadającym nr REGON: 000 665 248, nr NIP: 644 288 06 91, planowana liczba osób, które odbędą staż w placówce: 19.

4. Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawnością im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń, NIP: 548 26 67 715, REGON: 243 693 791, KRS: 0000527630, planowana liczba osób, które odbędą staż w placówce: 8.