Podniesienia kompetencji w zarządzaniu projektem - Szkolenie PRINCE2® Foundation

o szkoleniu

PRINCE2 jest międzynarodową standardową metodyką zarządzania projektami. Jest światowej klasy produktem cieszącym się uznaniem, co wynika z wielu lat najlepszych praktyk zarządzania projektami i zapewnia elastyczne podejście do wszystkich projektów. Metodyka ta zapewnia ramy obejmujące szeroki zakres dyscyplin i działań wymaganych w projekcie.

Głównym celem szkolenia będzie przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2, tak aby mogli wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy: 

• Nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu

• Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami.

• Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią.

• Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2.

• Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2.

• Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem.

• Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie.

• Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2.

• Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.

• Nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2.

• Zrozumienie celu stosowania pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2.

• Szkolenie zostanie zakończone egzaminem certyfikującym PRINCE2.

Przewidywana liczba uczestników 15 osób (2 grupy):

każda grupa odbędzie kursy obejmujące: 3 dni szkoleniowe, każdy dzień szkoleniowy  będzie obejmował 8 godzin zegarowych

Pierwszy i drugi dzień szkolenia będzie poświęcony wykładom i ćwiczeniom, natomiast trzeciego po zakończonych zajęciach odbędzie się 60 minutowy egzamin certyfikujący
w oparciu o materiały szkoleniowe.