Szkolenie z zakresu działań kadrowych - obejmujące moduły "kadry" i "płace" (modul PŁATNIK)

o szkoleniu

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat procesów kadrowych w organizacji a podanie licznych przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym umożliwi słuchaczom natychmiastowe wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w praktyce. Szkolenie powinno również obejmować  praktyczne zajęcia komputerowe z modułu PŁATNIK z dwóch modułów tj.: Moduł kadrowy i Moduł płacowy.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu, a ich poziom wiedzy zostanie sprawdzony bilansem kompetencji (przed i po szkoleniu).

- uczestnicy szkolenia: 5 pracowników SUM

- przewidywana liczba grup:  1 grupa

- 8 dni szkoleniowych w wymiarze (60 godzin zegarowych)