Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem pracowniczym

o szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom sprawdzonych oraz najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem. Zakres kursu będzie obejmował zagadnienia:

- kultury w organizacji, komunikacji jako fundamentalnego narzędzia pracy menedżera, kierowania zespołem, delegowania jako metody podnoszenia efektywności menedżerskiej, informacji zwrotnej jako efektywnego narzędzia rozwoju i kontroli, przywództwa organizacji, przywództwa a motywowania i angażowania pracowników do efektywnej pracy, wzmocnienie kompetencji interpersonalnych osób zarządzających pracownikami,

- uczestnicy poznają zasady skutecznej komunikacji w zespole, zdobędą umiejętność wzmacniania zaangażowania pracowników,

- uczestnicy szkolenia: 15 pracowników kadry zarządczej i administracyjnej w podziale na  2 grupy,

- czas trwania szkolenia 2 dni szkoleniowe (16 godzin zegarowych),

- każda z grup odbędzie: 2 dni szkolenia

Przekazanie uczestnikom sprawdzonych oraz najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem. Ponadto szkolenie:

- wzmocni kompetencje interpersonalne osób zarządzających pracownikami,

- uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób podnieść efektywność zarządzania dzięki użyciu

  odpowiednich, dedykowanych do tego celów,

- uczestnicy poznają zasady skutecznej komunikacji w zespole,

- uczestnicy zdobędą umiejętność wzmacniania zaangażowania pracowników


Po zakończonych szkoleniach uczestnicy otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu, a ich poziom wiedzy zostanie sprawdzony bilansem kompetencji