Szkolenie z zakresu planowania, organizacji i zarządzaniem eventami

o szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji z autoprezentacji/umiejętności osobistych. Szkolenie ma na celu wykorzystanie imprez firmowych dla celów promocyjnych i wizerunkowych, doskonalenie umiejętności wzbudzania zainteresowania klienta nietypową promocją, naukę planowania akcji promocyjnych i postępowania na każdym etapie realizacyjnym - od przygotowania, aż do podsumowania efektów.

- uczestnicy szkolenia: 7 pracowników SUM

- przewidywana liczba grup: 1 grupa,

- grupa odbędzie szkolenie obejmujące 1 dzień szkoleniowy,

 Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z listą potwierdzającą ich odbiór, a ich poziom wiedzy zostanie sprawdzony bilansem kompetencji (tj. przed i po szkoleniu) przygotowanym przez Wykonawcę.