Szkolenie z zakresu planowania, organizacji i zarządzaniem eventami. Planowany termin rozpoczęcia 25.08.2020r.

o szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji z autoprezentacji/umiejętności osobistych. Szkolenie ma na celu wykorzystanie imprez firmowych dla celów promocyjnych i wizerunkowych, doskonalenie umiejętności wzbudzania zainteresowania klienta nietypową promocją, naukę planowania akcji promocyjnych i postępowania na każdym etapie realizacyjnym - od przygotowania, aż do podsumowania efektów.

- uczestnicy szkolenia: 7 pracowników SUM

- przewidywana liczba grup: 1 grupa,

- grupa odbędzie szkolenie obejmujące 1 dzień szkoleniowy,

 Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z listą potwierdzającą ich odbiór, a ich poziom wiedzy zostanie sprawdzony bilansem kompetencji (tj. przed i po szkoleniu) przygotowanym przez Wykonawcę.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie RODO

Zgoda na uczestnictwo w projekcie

 

Dokumenty zgłoszeniowe powinny zostać wydrukowane w wersji kolorowej

 

PODPISANE DOKUMENTY W FORMIE SKANU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES

eledzion@sum.edu.pl

W tytule maila należy wpisać datę szkolenia oraz temat wybranego szkolenia. Decyduje kolejność zgłoszeń!!! (osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie w formie e-maila)

Osoba do kontaktu:

Ewa Ledzion

(+48 32) 208 36 44


ORYGINAŁY W WERSJI PAPIEROWEJ NALEŻY PRZEKAZAĆ NA ADRES

Ewa Ledzion

Centrum Transferu Technologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Poniatowskiego 15, 40 -055 Katowice

 

Szkolenia będą odbywały się online za pośrednictwem dedykowanej platformy.

Na adres mailowy osób zakwalifikowanych na szkolenie podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłany link aktywacyjny wraz z instrukcją logowania. 

 

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędne będą:

Komputer, tablet lub telefon ze stałym dostępem do Internetu, opcjonalnie słuchawki, które pozwolą lepiej słyszeć prowadzącego.

Należy zapoznać się z pełną treścią Regulaminu rekrutacji dla pracowników kadry administracyjnej i kierowniczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.