Rekrutacja staże 2020

Kosmetologia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA do MODUŁU 3. dot.

Studentów/studentek kierunku Kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu pt.: „Zintegrowane Programy Uczelni SUM” realizowanego
w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Osoba do kontaktu:

dr hab.n.med. Dominika Wcisło-Dziadecka

ddziadecka@sum.edu.pl
(+48 32) 269 9835

mgr Elżbieta Kruhlińska
ekruhlinska@sum.edu.pl
(+48 32) 208 3644 

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

ul. Jedności 8, 41 - 200 Sosnowiec

UWAGA OD DNIA 03.03.2020 r. TRWA DRUGI NABÓR DO PROJEKTU NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA!!! REKRUTACJA TRWA DO DNIA 17.03.2020 r. !!!

LICZBA MIEJSC 14.

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

Kierunek Kosmetologia: student/studentka II roku studiów I stopnia.

Jednocześnie w projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które równocześnie korzystają z Programu Erasmus Plus+.

Bardzo proszę o zapoznanie się z pełna treścią Regulaminu Rekrutacji dostępnego poniżej:

1. Regulamin Rekrutacji w projekcie

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić następujące załaczniki:

1. Formularz przystąpienia do projektu 

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie Uczestnika projektu 

4. Kwalifikowalność Uczestnika do projektu

5. Oświadczenie Uczestnika projektu w sprawie braku powiązań