Rekrutacja Staże 2021

Kosmetologia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA do MODUŁU 3

dla Studentów/studentek kierunku Kosmetologia Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu

pt.: „Zintegrowane Programy Uczelni SUM” realizowanego
w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Osoba do kontaktu:

dr n.med. Anna Deda

adeda@sum.edu.pl
(+48 32) 269 98 35

mgr Izabela Borek

izabela.borek@sum.edu.pl
(+48 32) 208 36 44

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Sekretariat Katedry Kosmetologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

ul. Kasztanowa 3, 41 - 200 Sosnowiec

 

UWAGA OD DNIA 22.02.2021 r. TRWA III NABÓR DO PROJEKTU NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA!

REKRUTACJA TRWA DO DNIA 05.03.2021 r. !

LICZBA MIEJSC: 14

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

Kierunek Kosmetologia: student/studentka III roku studiów I stopnia.

Jednocześnie w projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które równocześnie korzystają z Programu Erasmus Plus+.

Bardzo proszę o zapoznanie się z pełna treścią Regulaminu Rekrutacji dostępnego poniżej:

1. Regulamin Rekrutacji w projekcie

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić następujące załączniki:

1. Formularz przystąpienia do projektu 

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie Uczestnika projektu 

4. Kwalifikowalność Uczestnika do projektu

5. Oświadczenie Uczestnika projektu w sprawie braku powiązań