Szkolenie z zakresu tworzenia materiałów e-learningowych

 

Celem głównym szkolenia jest zwiększenie atrakcyjności oferty uczelni poprzez zastosowanie
form e-learningowych w nauczaniu oraz podniesieniu umiejętności kadry uczelni w zakresie
tworzenia i udostępniania materiałów e-learningowych.
Zakres szkoleni będzie obejmował:
- obiekty e-learningowe,
- tworzenie testów i ankiet,
- tworzenie filmów edukacyjnych,
- tworzenie prostych materiałów e-learningowych,
- konwersja różnych materiałów do postaci e-learningu,
- tworzenie lekcji e-learningowych,
- udostępnienie szkoleń e-learningowych studentom.
Szkolenia zostaną zrealizowane w formie warsztatów w grupach maksymalnie do 12 osób, z
wykorzystaniem komputerów i zainstalowanego na nich oprogramowania. Taka forma
prowadzenia zajęć umożliwi uczestnikom szkolenia nie tylko zdobyciem niezbędnej wiedzy i
umiejętności przewidzianych zakresem szkolenia, ale również opracowanie własnych materiałów
e-learningowych.

W przypadku szkolenia z zakresu tworzenia materiałów e-learningowych Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zakłada utworzenie 3 grup szkoleniowych liczących po 10 osób.

Szkolenia zostaną przeprowadzone online poprzez platformę ClickMeeting.com. 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w szkoleniach otrzymają link aktywacyjny na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.