REKRUTACJA - pracownicy dydaktyczni

UWAGA !!! REKRUTACJA NA SZKOLENIA

 

Szkolenie w zakresie tworzenia materiałów e-learningowych - szkolenie zakończone

 

najbliższe terminy szkoleń:

6 - 7 sierpnia 2020 r.

8 - 9 września 2020 r. 

28 - 29 września 2020 r. 

 

Kto może zostać uczestnikiem szkolenia?

Zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Celem wzięcia udziału w szkoleniach/kursach realizowanych w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM” należy zapoznać się z pełną treścią Regulaminu rekrutacji oraz dokonać zgłoszenia w oparciu o niżej zamieszczoną dokumentację.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie RODO

Zgoda na uczestnictwo w projekcie

 

Dokumenty zgłoszeniowe powinny zostać wydrukowane w wersji kolorowej

PODPISANE DOKUMENTY W FORMIE SKANU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES

eledzion@sum.edu.pl 

Osoba do kontaktu:

Ewa Ledzion

(+48 32) 208 36 44

W tytule maila należy wpisać datę szkolenia oraz temat szkolenia

ORYGINAŁY W WERSJI PAPIEROWEJ NALEŻY PRZEKAZAĆ NA ADRES

Centrum Transferu Technologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Poniatowskiego 15, Katowice 40 -055

  

Szkolenia będą odbywały się online za pośrednictwem dedykowanej platformy.

Na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłany link aktywacyjny wraz z instrukcją logowania. 

 

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędne będą:

Komputer, tablet lub telefon ze stałym dostępem do Internetu, opcjonalnie słuchawki, które pozwolą lepiej słyszeć prowadzącego.