REKRUTACJA

 

UWAGA !!! REKRUTACJA NA SZKOLENIA

  

najbliższe terminy szkoleń: 

28 lipca 2020 r.

Szkolenie z zakresu wyceny technologii - szkolenie zakończone

 

3 sierpnia 2020 r.

 

Szkolenie z zakresu mechanizmów funkcjonowania spółek celowych oraz spółek spin-off szkolenie zakończone

 

25 sierpnia 2020 r.

Szkolenie z zakresu planowania, organizacji i zarządzania eventami szkolenie zakończone

 

Kto może zostać uczestnikiem szkolenia?

Zapraszamy pracowników kadry kierowniczej lub administracyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Celem wzięcia udziału w szkoleniach/kursach realizowanych w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM” należy zapoznać się z pełną treścią Regulaminu rekrutacji dla pracowników kadry administracyjnej i kierowniczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dokonać zgłoszenia w oparciu o niżej zamieszczoną dokumentację.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie RODO

Zgoda na uczestnictwo w projekcie

 

Dokumenty zgłoszeniowe powinny zostać wydrukowane w wersji kolorowej

 

PODPISANE DOKUMENTY W FORMIE SKANU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES

eledzion@sum.edu.pl 

Osoba do kontaktu:

Ewa Ledzion

(+48 32) 208 36 44

W tytule maila należy wpisać datę szkolenia oraz temat wybranego szkolenia

ORYGINAŁY W WERSJI PAPIEROWEJ NALEŻY PRZEKAZAĆ NA ADRES

Centrum Transferu Technologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Poniatowskiego 15, Katowice 40 -055

 

Szkolenia będą odbywały się online za pośrednictwem dedykowanej platformy.

Na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłany link aktywacyjny wraz z instrukcją logowania. 

 

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędne będą:

Komputer, tablet lub telefon ze stałym dostępem do Internetu, opcjonalnie słuchawki, które pozwolą lepiej słyszeć prowadzącego.

 

Więcej informacji o tematyce organizowanych kursów w zakładkach poszczególnych szkoleń.

 

 

 

 

 

 

 

Ogólne informacje o szkoleniach

Zintegrowane Programy Uczelni SUM

TERMINY SZKOLEŃ 

http://zintegrowaneprogramyuczelni.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=50

 

 

Tematyka szkoleń:

Podniesienia kompetencji w zarządzaniu projektem - Szkolenie PRINCE2® Foundation

- 3 dni szkoleniowe - po 8 godzin zakończone egzaminem (15 osób),

Kurs języka angielskiego na ogólnym poziomie min. B2

dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej posiadających umiejętność posługiwania się językiem angielskim, obejmujący łącznie 120 godzin, obejmujący łącznie 60 spotkań 2 razy w tygodniu po 2h (30 osób),

Szkolenia z zakresu wyceny technologii 

obejmujące podstawowe metody wyceny technologii oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz właściwymi metodami i procedurami pozwalającymi na przeprowadzenie profesjonalnych i obiektywnych szacowań wartości Czas trwania szkolenia 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin (5 osób).

Szkolenie z zakresu działań kadrowych

dostarczenie wiedzy na temat procesów kadrowych w organizacji, podanie przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym umożliwiającym słuchaczom natychmiastowe wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w praktyce, praktyczne zajęcia komputerowe z modułu PŁATNIK obejmujące 2 moduły tj.: kadrowy i płacowy.

- czas trwania szkolenia 8 dni szkoleniowych, obejmujących 60 godzin zegarowych (5 osób),

Szkolenie z zakresu mechanizmów funkcjonowania spółek celowych oraz spółek spin-off 

przedstawienie aspektów prawnych, problemów oraz ryzyka związanego z tworzeniem spółek celowych oraz spółek spin-off. Wskazanie oraz wyjaśnienie uczestnikom podstawowych mechanizmów funkcjonowania spółek celowych, omówienie regulacji prawnych odnoszących się do spółek celowych oraz spółek spin-off.

- czas trwania szkolenia 1 dzień szkoleniowy - 7 godzin zegarowych (10 osób)

Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem pracowniczym

przedstawienie sprawdzonych oraz najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem

- czas trwania szkolenia 2 dni szkoleniowe - 16 godzin zegarowych (15 osób)

Szkolenie z zakresu planowania, organizacji i zarządzaniem eventami

podniesienie kompetencji z autoprezentacji/umiejętności osobistych, naukę planowania akcji promocyjnych i postępowania na każdym etapie realizacyjnym - od przygotowania, aż do podsumowania efektów.

- czas trwania szkolenia 1 dzień szkoleniowy - (7 osób)

Szkolenie z zakresu tworzenia materiałów e-learningowych - kurs dla kadry dydaktycznej

- czas trwania szkolenia 2 dni szkoleniowe - 16 godzin (30 osób)

 

UWAGA!!!

Ze względu na sytuację epidemiczną szkolenia w ramach Projektu będą prowadzone w formie zdalnej, on-line lub za pośrednictwem dedykowanych platform e-learningowych, po ustaniu epidemi możliwe będzie również przeprowadzenie kurów w lokalizacjach znajdujących się w obszarze działalności SUM.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line niezbędne będą:

Komputer, tablet lub telefon ze stałym dostępem do Internetu, opcjonalnie słuchawki, które pozwolą lepiej słyszeć prowadzącego.