REKRUTACJA

Rekrutacja na szkolenia

 

UWAGA!

 REKRUTACJA NA SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 

AgilePM® Foundation

 Szkolenie odbędzie się w dniach 14-15.10.2021 r. w budynku Rektoratu SUM
(Zgłoszenia do dnia 12.10.2021 r., limit miejsc: 11)
 
 

PRINCE2® Foundation

 Szkolenie odbędzie się w dniach 27-29.10.2021 r. w budynku Rektoratu SUM
(limit miejsc: 8 - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

 

AgilePM® Foundation

Główny cel szkolenia:


Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami według metodyki AgilePM, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy,
- Zdobycie certyfikatu AgilePM Foundation.

Zakres szkolenia:
- Poznanie środowiska projektowego, w tym osób zaangażowanych w realizację projektu,
- Zrozumienie różnic między podejściem tradycyjnym a zwinnym w realizacji projektu,
- Poznanie poszczególnych faz projektu w ujęciu AgilePM oraz działań podejmowanych w obrębie tych faz,
- Zdobycie wiedzy na temat pryncypiów, procesów, produktów, ról, korzyści, zasad i wyzwań w metodyce AgilePM,
- Nabycie podstawowych umiejętności zwinnego kierowania projektem w oparciu o AgilePM, które z łatwością można zastosować do zróżnicowanych projektów,
- Zdobycie umiejętności budowania prawidłowej komunikacji pomiędzy organizacją a zespołem projektowym,
- Zdobycie wiedzy pozwalającej na oszczędność czasu, będącą efektem nabycia umiejętności, które umożliwią przejrzyste zarządzanie projektami,
- Zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu projektu, w tym założonych korzyści,
- Przygotowanie do egzaminu AgilePM Foundation oraz uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM Foundation.

 

PRINCE2® Foundation 

Główny cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy.
Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego.

Zakres szkolenia:

- Nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu
- Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami
- Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią
- Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2
- Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2
- Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem
- Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie
- Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2
- Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji

 

Kto może zostać uczestnikiem szkoleń?

Zapraszamy pracowników kadry kierowniczej lub administracyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Pełna treść Regulaminu Rekrutacji dla pracowników kadry administracyjnej i kierowniczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępna jest tutaj.

Informację o zgłoszeniu proszę wysyłać na adres izabela.borek@sum.edu.pl

a następnie dostarczyć komplet wypełnionych formularzy rekrutacyjnych:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (RODO)

na adres

Centrum Transferu Technologii SUM

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

pokój nr 14