REKRUTACJA

 

UWAGA !!! REKRUTACJA NA SZKOLENIA

  

najbliższe terminy szkoleń: 

28 lipca 2020 r.

Szkolenie z zakresu wyceny technologii - szkolenie zakończone

 

3 sierpnia 2020 r.

 

Szkolenie z zakresu mechanizmów funkcjonowania spółek celowych oraz spółek spin-off szkolenie zakończone

 

25 sierpnia 2020 r.

Szkolenie z zakresu planowania, organizacji i zarządzania eventami szkolenie zakończone

 

Kto może zostać uczestnikiem szkolenia?

Zapraszamy pracowników kadry kierowniczej lub administracyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Celem wzięcia udziału w szkoleniach/kursach realizowanych w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM” należy zapoznać się z pełną treścią Regulaminu rekrutacji dla pracowników kadry administracyjnej i kierowniczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dokonać zgłoszenia w oparciu o niżej zamieszczoną dokumentację.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie RODO

Zgoda na uczestnictwo w projekcie

 

Dokumenty zgłoszeniowe powinny zostać wydrukowane w wersji kolorowej

 

PODPISANE DOKUMENTY W FORMIE SKANU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES

eledzion@sum.edu.pl 

Osoba do kontaktu:

Ewa Ledzion

(+48 32) 208 36 44

W tytule maila należy wpisać datę szkolenia oraz temat wybranego szkolenia

ORYGINAŁY W WERSJI PAPIEROWEJ NALEŻY PRZEKAZAĆ NA ADRES

Centrum Transferu Technologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Poniatowskiego 15, Katowice 40 -055

 

Szkolenia będą odbywały się online za pośrednictwem dedykowanej platformy.

Na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłany link aktywacyjny wraz z instrukcją logowania. 

 

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędne będą:

Komputer, tablet lub telefon ze stałym dostępem do Internetu, opcjonalnie słuchawki, które pozwolą lepiej słyszeć prowadzącego.

 

Więcej informacji o tematyce organizowanych kursów w zakładkach poszczególnych szkoleń.