Warsztaty z obszaru kompetencji komunikacyjnych w relacji pielęgniarka – pacjent, pielęgniarka – rodzina / opiekunowie pacjenta, praca w zespole interdyscyplinarnym dla studentów/studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Kierunku Pielęgniarstwo.

o warsztatach

Realizacja 3 dniowych warsztatów obejmujących łącznie 24 godziny lekcyjne z obszaru kompetencji komunikacyjnych w relacji pielęgniarka – pacjent, pielęgniarka – rodzina / opiekunowie pacjenta, praca w zespole interdyscyplinarnym dla 90 studentów/studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, kierunek Pielęgniarstwo.

Warsztaty muszą się odbywać w podziale na grupy liczące maksymalnie 15 uczestników.

ZAKRES WARSZTATÓW

 • przeszkody w komunikowaniu się z osobą w starszym wieku i bariery komunikacyjne;
 • potrzeby pacjenta jako istotny element komunikacji;
 • pragmatyczne aspekty budowania więzi z pacjentem;
 • komunikacja werbalna m.in. ton głosu, dobór słów, hasła wywoławcze, błędy w komunikacji;
 • komunikacja niewerbalna m.in. gesty, mimika, kontakt wzrokowy, otoczenie, kontakt fizyczny;
 • myślenie refleksyjne;
 • empatia (umiejętność obniżania lęku u pacjenta chorego przewlekle, komunikacja
  z rodziną, wsparcie);
 • załamanie porozumiewania się w różnych stadiach otępienia;
 • praca z pacjentem agresywnym, roszczeniowym, niewspółpracującym;
 • komunikowanie interpersonalne w codziennej praktyce zawodowej pielęgniarki superwizja kliniczna - prezentowanie przez uczestników własnych studiów przypadku komunikowania się terapeutycznego z wybranymi os. zespołu, kolegialna analiza procesu komunikowania interpersonalnego w oparciu o prezentowane przykłady (studium przypadku), formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących zastosowania bardziej efektywnych zachowań komunikacyjnych, sesja osobistej autooceny umiejętności komunikowania się
  z zespołem terapeutycznym, przekazywanie informacji zwrotnych.
 • radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 

Zajęcia będą odbywały się w formie zdlanej od dnia 15 lipca 2020 r. (w grupach maksymalnie 30 osobowych).