Kurs języka angielskiego na poziomie B2 dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej

o szkoleniu

Celem kursu jest nauka języka angielskiego metodą komunikatywną tj.: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, pisanie, mówienie z dobrym akcentem oraz intonacją, nauka struktur gramatycznych i słownictwa.

 

- Kurs przeznaczony jest dla 30 osób, pracowników kadry zarządczej i administracyjnej,

- Przewidywana liczba grup: 3 grupy,

- Każda grupa odbędzie kursy obejmujące 120 godzin zegarowych,

 

Przedmiotowe kursy w całości będą prowadzone w języku angielskim - znaczenie pojęć oraz struktur gramatycznych będzie przedstawiana wyłączeniem w języku angielskim za pomocą materiałów wizualnych, realiów, gestów.

Powyższy kurs ma za zadanie podniesienie kompetencji u kadry zarządczej i administracyjnej z zakresu języka angielskiego aby podnieść jakość wykonywanych czynności zawodowych.

Po zakończonych kursach uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ich ukończeniu wraz z listą potwierdzającą ich odbiór, a ich poziom wiedzy zostanie sprawdzony bilansem kompetencji (tj. przed i po szkoleniu) przygotowanym przez Wykonawcę.