Ostatnie wolne miejsca !!! Kurs języka angielskiego na poziomie B2 dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej

Termin rozpoczęcia kursu październik 2020r.

 

Celem kursu jest nauka języka angielskiego metodą komunikatywną tj.: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, pisanie, mówienie z dobrym akcentem oraz intonacją, nauka struktur gramatycznych i słownictwa.

- Kurs przeznaczony jest dla 30 osób, pracowników kadry zarządczej i administracyjnej,

- Przewidywana liczba grup: 3 grupy,

- Każda grupa odbędzie kursy obejmujące 120 godzin zegarowych,

 

UWAGA !!! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIE Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM B2


Pliki do pobrania:

Dokumenty zgłoszeniowe powinny zostać wydrukowane w wersji kolorowej

 

PODPISANE DOKUMENTY W FORMIE SKANU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES

eledzion@sum.edu.pl  W tytule maila należy wpisać datę szkolenia oraz temat wybranego szkolenia. Decyduje kolejność zgłoszeń!!! (osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie w formie e-maila)

Osoba do kontaktu:
Ewa Ledzion
(+48 32) 208 36 44

 

ORYGINAŁY W WERSJI PAPIEROWEJ NALEŻY PRZEKAZAĆ NA ADRES

Ewa Ledzion
Centrum Transferu Technologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Poniatowskiego 15, 40 -055 Katowice

 

Szkolenia będą odbywały się online za pośrednictwem dedykowanej platformy.

Na adres mailowy osób zakwalifikowanych na szkolenie podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłany link aktywacyjny wraz z instrukcją logowania. 

 

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędne będą:
Komputer, tablet lub telefon ze stałym dostępem do Internetu, opcjonalnie słuchawki, które pozwolą lepiej słyszeć prowadzącego.

 

Przedmiotowe kursy w całości będą prowadzone w języku angielskim - znaczenie pojęć oraz struktur gramatycznych będzie przedstawiana wyłączeniem w języku angielskim za pomocą materiałów wizualnych, realiów, gestów.

Powyższy kurs ma za zadanie podniesienie kompetencji u kadry zarządczej i administracyjnej z zakresu języka angielskiego aby podnieść jakość wykonywanych czynności zawodowych.

Po zakończonych kursach uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ich ukończeniu wraz z listą potwierdzającą ich odbiór, a ich poziom wiedzy zostanie sprawdzony bilansem kompetencji (tj. przed i po szkoleniu) przygotowanym przez Wykonawcę.

 

Należy zapoznać się z pełną treścią Regulaminu rekrutacji dla pracowników kadry administracyjnej i kierowniczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.