Szkolenia z zakresu wyceny technologii

o szkoleniu

Celem głównym szkolenia jest zapoznanie się uczestników z podstawowymi metodami wyceny technologii oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz właściwymi metodami i procedurami pozwalającymi na przeprowadzenie profesjonalnych i obiektywnych szacowań wartości.

Szkolenie ma na celu przedstawienie problematyki wyceny technologii oraz wartości niematerialnych i prawnych. Uczestnicy szkolenia poznają podstawy wyceny technologii oraz właściwe metody i procedury pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnego i obiektywnego szacowania wartości, umożliwi pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu wyceny technologii. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie interaktywnych warsztatów, podczas których, obok przedstawienia podstaw teoretycznych, zostaną poddane analizie liczne praktyczne przykłady szacowania wartości technologii.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podejściami i metodami wycen technologii oraz jej specyficznymi aspektami. Zostaną przedstawione zalety, wady, ograniczenia oraz możliwości praktycznego zastosowania poszczególnych podejść i metod.

Szkolenie pozwoli Państwu na wybór odpowiednich metod wyceny, samodzielnego przygotowania modelu oszacowania wartości oraz krytyczną analizę otrzymanych wyników.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu a ich poziom wiedzy zostanie sprawdzony bilansem kompetencji
liczba miejsc: 5 pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej, 1 grupa czas trwania szkolenia 1 dzień szkoleniowy - 8 godzin.